XXVII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Niepokalanów, 6-8.8.2021 rP.

Podziękowanie

Drodzy Małżonkowie, Którzy Mieliście Wesela Bezalkoholowe

Wielką radością było da nas, iż przybyliście w roku Pańskim 2021 na XXVII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe do Niepokalanowa w dniach 6-8.8.2021.

Ogólnopolskie Spotkania Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe odbywają się od 1985 roku w różnych zakątkach Polski, wszędzie promując ideę wesel bezalkoholowych, trzeźwego spędzania wolnego czasu należnego szacunku dla trwałości małżeństwa, oraz abstynencji jako właściwej postawy rodziców biorących poważnie odpowiedzialność za właściwy rozwój fizyczny, umysłowy, psychiczny, duchowy i religijny oraz kreowanie należytych postaw obywatelskich swoich dzieci, w tym dorastania do wywiązywania się z przyszłych obowiązków stanu. Dziękujemy Wam za wniesiony wkład w krzewienie tych ideałów.

Dziękujemy Ojcom Franciszkanom za niezwykle gościnne podjęcie w progach klasztoru założonego przez Patrona Wesela Wesel, Św. O. Maksymiliana. Kaznodziejom i prelegentom dziękujemy za wspaniałe słowa pouczenia. Zespołowi muzycznemu dziękujemy za umilenie Pogodnego Wieczoru gustownie dobraną muzyką. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wydarzenia serdeczne Bóg zapłać.

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Niepokalanie Poczętej Maryi Pannie jesteśmy wdzięczni za czuwanie nad nami podczas tych dni i wszelkie łaski i natchnienia, jakich doznaliśmy i doznajemy.

ks. prał. Władysław Zązel - inicjator i duszpasterz Spotkań Wesela Wesel
Agnieszka i Rafał Folwarscy - koordynatorzy Spotkania
Stowarzyszenie Wesele Wesel

.


Posłuchaj Hymnu Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów. Zobcz pieśń o Świętym Maksymilianie Kolbe