XXV Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel"

Toruń, 1-4.8.2019 rP,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem Wesela Wesel w Toruniu.

Rozpoczęły się zapisy.

Zapisy

UWAGA: Udział w tzw. "otwartych punktach programu" nie wymaga zapisów i wstęp jest wolny dla wszystkich (naturalnie w granicach pojemności sali). Natomiast w pozostałych punktach - po zapisaniu się - udział brać mogą tylko małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, z dziećmi, wnukami, prawnukami i praprawnukami (włączając małżonków tychże).

Dla wszystkich uczestniczących jest to impreza BEZALKOHOLOWA. Osoby z napojami alkoholowymi bądź w stanie wskazującym na spożycie alkoholu będą wypraszane.

Terminy zapisów

Początek: we wtorek, 30 kwietnia 2019 rP,
Koniec: w poniedziałek 1 lipca 2019 rP.

Zgłoszenie udziału

 1. Termin zgłoszenia udziału w XXV Weselu Wesel – j.w.-
 2. Ze względu na konieczność potwierdzenia rezerwacji po tym terminie nie będziemy mogli zapewnić rejestracji.
 3. Zapisy są przez formularz rejestracyjny GoogleForms DLA MAŁŻONKÓW
  lub odpowiednio formularz rejestracyjny GoogleForms DLA NARZECZONYCH
 4. Kto się zapisał, winien wpłacić zaliczkę w wysokości 100 % kwoty uczestnictwa – do 7 dni od zgłoszenia na konto: 68 8812 0005 0000 0000 0013 0001 Stowarzyszenia Wesele Wesel.
 5. Inne uregulowania możliwe po kontakcie z admin@weselewesel.lap.pl.
 6. Ilekroć mowa o dzieciach, należy rozumieć przez to także wnuki itd. jak wyżej.
 7. Jeśli kto z zapisywanych ma inne nazwisko niż widnieje w rubryce "Nazwisko", to w rubryce "Imię ..." podaje imię, a po spacji nazwisko. (nie dotyczy to oczywsistych warianow Kowalski/Kowalska/Kowalscy).
 8. Przewidziano dla każdej rodziny do 10 dzieci (wnuków itd.). Jeżeli ktoś ma ich więcej, to winien zarejestrować się ponownie z resztą dzieci, wpisując w rubryce "Nazwisko" po nazwisku słowo "KONTYNUACJA".

Zapisy - koszty uczestnictwa

Pakiety

Uwaga: Pod względem oferty pakiety A i B są tożsame. Pakiet A jest dofinansowywany w sposób preferencyjny, stąd liczba miejsc jest limitowana.

Kalkulator kosztów

Pakiet (zł od osoby)
A B C DE
liczba
osób
Pełne
Pełne Pełne bez noclegów Tylko sobota Tylko bal
Dorośli 192 312 200 172 120
Młodzież 13-17 144234 150 12990
Dzieci 4-12 96156100 86 60
Dzieci 0-3 0 0 0 0 0
Razem osób
Razem do zapłaty (zł)

Uwaga: Jeżeli ktoś odczuwa potrzebę serca, by więcej wpłacić, niż przewidują to powyższe stawki dla wybranego przez siebie pakietu, może to uczynić. Wtedy nadwyżka zostanie przeznaczona w celu powiększenia grona osób korzystających z obniżonych stawek (Pakiet A).

Zapisy - konto do wpłaty

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto:

	Konto: 	 	
	Właściciel: Stowarzyszenie Wesele Wesel 
	Siedziba właściciela: 34-424 Bór, ul. Kościelna 19.
	Bank:  Bank Spółdzielczy w Nowym Targu
	Numer konta: 68 8812 0005 0000 0000 0013 0001
	tytuł płatności: „Wesele Wesel 2019” nazwisko i imię osoby zgłaszającej


Zobacz także Zaproszenie, Miejsce, Modlitwa, Patronat Honorowy, Program. Posłuchaj Hymnu XXV Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów