XXV Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel"

Toruń, 1-4.8.2019 rP.

Zapisy

UWAGA: Udział w tzw. "otwartych punktach programu" nie wymaga zapisów i wstęp jest wolny dla wszystkich (naturalnie w granicach pojemności sali). Natomiast w pozostałych punktach - po zapisaniu się - udział brać mogą tylko małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, z dziećmi, wnukami, prawnukami i praprawnukami (włączając małżonków tychże).

Dla wszystkich uczestniczących jest to impreza BEZALKOHOLOWA. Osoby z napojami alkoholowymi bądź w stanie wskazującym na spożycie alkoholu będą wypraszane.

Terminy zapisów

Początek: we wtorek, 30 kwietnia 2019 rP,
Koniec: w poniedziałek 1 lipca 2019 rP.

Zgłoszenie udziału

  1. Termin zgłoszenia udziału w XXV Weselu Wesel – j.w.-
  2. Ze względu na konieczność potwierdzenia rezerwacji po tym terminie nie będziemy mogli zapewnić rejestracji.
  3. Kto się zapisał, winien wpłacić zaliczkę w wysokości 100 % kwoty uczestnictwa – do 7 dni od zgłoszenia na konto: 68 8812 0005 0000 0000 0013 0001 Stowarzyszenia Wesele Wesel.
  4. Inne uregulowania możliwe po kontakcie z admin@weselewesel.lap.pl.
  5. Ilekroć mowa o dzieciach, należy rozumieć przez to także wnuki itd. jak wyżej.
  6. Jeśli kto z zapisywanych ma inne nazwisko niż widnieje w rubryce "Nazwisko", to w rubryce "Imię ..." podaje imię, a po spacji nazwisko. (nie dotyczy to oczywsistych warianow Kowalski/Kowalska/Kowalscy).
  7. Przewidziano dla każdej rodziny do 10 dzieci (wnuków itd.). Jeżeli ktoś ma ich więcej, to winien zarejestrować się ponownie z resztą dzieci, wpisując w rubryce "Nazwisko" po nazwisku słowo "KONTYNUACJA".

Zapisy - koszty uczestnictwa

Pakiety

Uwaga: Pod względem oferty pakiety A i B są tożsame. Pakiet A jest dofinansowywany w sposób preferencyjny, stąd liczba miejsc jest limitowana.

Kalkulator kosztów

Pakiet (zł od osoby)
A B C DE
liczba
osób
Pełne
Pełne Pełne bez noclegów Tylko sobota Tylko bal
Dorośli 192 312 200 172 120
Młodzież 13-17 144234 150 12990
Dzieci 4-12 96156100 86 60
Dzieci 0-3 0 0 0 0 0
Razem osób
Razem do zapłaty (zł)

Uwaga: Jeżeli ktoś odczuwa potrzebę serca, by więcej wpłacić, niż przewidują to powyższe stawki dla wybranego przez siebie pakietu, może to uczynić. Wtedy nadwyżka zostanie przeznaczona w celu powiększenia grona osób korzystających z obniżonych stawek (Pakiet A).

Zapisy - konto do wpłaty

Wpłaty zaliczki należy dokonać na konto:

	Konto: 	 	
	Właściciel: Stowarzyszenie Wesele Wesel  
	Siedziba właściciela:  34-424 Bór, ul. Kościelna 19.
	Bank:   Bank Spółdzielczy w Nowym Targu
	Numer konta: 68 8812 0005 0000 0000 0013 0001
	tytuł płatności: „Wesele Wesel 2019” nazwisko i imię osoby zgłaszającej


Zobacz także Podziękowanie, Miejsce, Modlitwa, Patronat Honorowy, Program, Wspomnienia. Posłuchaj Hymnu XXV Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów