XXV Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel"

Toruń, 1-4.8.2019 rP.

Podziękowanie

Drodzy Małżonkowie, Którzy Mieliście Wesela Bezalkoholowe

* Serdecznie dziękujemy za przybycie na Wesele Wesel, by dzięki Waszemu świadectwu spełniło się życzenie praojców: wiara naszych ojców niech będzie wiarą naszych dzieci.

Wesele Wesel 2019 ma miejsce w roku 80-lecia napaści Niemiec na Polskę. Po dziś dzień borykamy się z późnymi skutkami tej agresji. Wśród wielu ciężkich zbrodni, jakich na Narodzie Polskim dopuścili się Niemcy i ich sojusznicy, wymienić należy:

Nie doczekaliśmy się odszkodowania za te zbrodnie, więc sami musimy wynikające szkody naprawić. Tak jak te szkody wyrządzone były w sposób zintegrowany, tak zintegrowane musi być ich usuwanie. Wydaje się, że najskuteczniejszym zintegrowanym podejściem w tym kontekście jest upowszechnienie wesel bezalkoholowych. Z jednej bowiem strony zakładają one katolicką wiarę małżonków, w tym należyty szacunek dla Sakramentu Małżeństwa, z drugiej promują trzeźwość i stają się solidnym fundamentem dla licznej rodziny, która odbuduje straty biologicznej substancji Narodu i stanie się także ostoją intelektualną Narodu.

Dlatego też istotnym elementem refleksji nad tragedią, która dotknęła Naród przed 80 laty, a zarazem światłem jutrzenki zwiastującym pokonanie jej skutków, jest XXV Wesele Wesel. W idei wesel bezalkoholowych splatają się odtrutki na największe zagrożenia dla bezpieczeństwa i wolności naszej Ojczyzny. Jest to niezwykle ważne wydarzenie w wymiarze patriotycznym i narodowym. Promieniowanie naszego kraju blaskiem powszechności wesel bezalkoholowych na kraje ościenne może się w istotny sposób do poprawy bezpieczeństwa przyczynić, gdyż to właśnie w ich negacji, czyli w sodomii i pijaństwie tkwiła ponoć przyczyna niezwykłej okrutności Niemców w czasie II wojny światowej.

Co więcej, krzewiąc ideę wesel bezalkoholowych okazujemy naszym braciom i siostrom wielką, chrześcijańską miłość, gdyż dajemy im szansę na wejście do wiecznej szczęśliwości w Niebie, a mając wesele bezalkoholowe otwieramy swej przyszłej rodzinie bramy Niebios.

ks. prał. Władysław Zązel - inicjator i duszpasterz Spotkań Wesela Wesel
Koordynatorzy spotkania, Ada i Robert Kłopotek
Stowarzyszenie Wesele Wesel


Zobacz także Miejsce, Modlitwa, Patronat Honorowy, Program, Wspomnienia. Posłuchaj Hymnu XXV Wesela Wesel w wykonaniu znamienitych polskich artystów