XXIII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Trąbki Wielkie/Gdańsk, 3-6.8.2017 rP,

Narodowy Kongres Trzeźwości

W roku XXIII Wesela Wesel odbywa się Narodowy Kongres Trzeźwości, w którym aktywny udział bierze Stowarzyszenie Wesele Wesel.

 1. Toruń, 8.3.2017 rP - Na WSKSiM odbyła się konferencja w ramach Narodowego Kongresu Trzeźwości. http://www.radiomaryja.pl/informacje/wsksim-odbyla-sie-konferencja-ku-trzezwosci-narodu/
  Stowarzyszenie Wesele Wesel reprezentowali ks. prałat Władyslaw Zązel, inicjator, pan Prezes Józef Gacek, pani Wiceprezes Lucyna Kłęk oraz kilku innych członków Stowarzyszenia. Zobacz wystąpienie Prezesa.
  Zobacz też
  http://www.radiomaryja.pl/multimedia/sympozjum-naukowe-ku-trzezwosci-narodu-narodowy-kongres-trzezwosci/
  oraz
  http://kongrestrzezwosci.pl/wiosenna-sesja/8-marca-br-odbylo-sie-sympozjum-ku-trzezwosci-narodu-35.html
 2. Warszawa, 26.5.2017 rP Odbyła się sejmowa konferencja Narodowego Kongresu Trzeźwości.
  Warto odnotować, iż: "Jako ostatni z zaproszonych gości wystąpił Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Zwrócił uwagę, że nie tylko mamy mówić o problemach, ale także ukazywać dobre przykłady, różne cenne inicjatywy, jak na przykład Wesele Wesel." (cytat ze strony http://kongrestrzezwosci.pl/konferencja-w-sejmie/w-sejmie-odbyla-sie-konferencja-ku-trzezwosci-narodu-65.html)
  Ks. Prałat Władysław Zązel przedstawił polską ludową tradycję trzeźwościową.
 3. Jasna Góra, 18.6.2017 rP - 8 osób z naszego Stowarzyszenia z naszym sztandarem uczestniczyło w 36 pielgrzymce Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. Stowarzyszenie na ręce Prezesa otrzymało pamiątkowy medal od Zespołu AT KEP.
  Ks. Bp Bronakowski ostro potępił alkoholowy terroryzm, jakim jesteśmy codziennie nękani: każdego dnia siedem godzin reklam alkoholu. Wspomniał wspaniałą postawę abstynencką gen. Józefa Hallera. Przypomiał, że „zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”.
  Zobacz więcej na stronach Narodowego Kongresu Trzeźwości , Apel Jasnogorski
 4. Warszawa 21-24.9.2017 rP - Odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości w Warszawie na UKSW. Stowarzyszenie Wesele Wesel zostało zaproszone do udziału w piątkowym panelu oraz do zabrania głosu w ramach Głosów Delegatów. Zobacz program. Stowarzyszenie reprezentowało 9 członków, w tym Prezes i Wiceprezesi. Ks. prałat Władyslaw Zązel zabrał na NKT zespół góralski, który pierwszego dnia grał podczas inauguracyjnej Mszy Świętej oraz podczas przerw w obradach. Koncelebrował codzienne Msze Św. Zabierając głos podczas dyskusji przypominał piosnki ludowe wyrażające gorycz osób, które alkoholizm "zawdzięczają" najbliższym: ojcu, matce, chrzestnym. (zobacz na youtube) Prezes p. Józef Gacek wystąpił w punkcie obrad "Głos delegatów" podkreślając potrzebę krzewienia idei wesel bezalkoholowych. Wiceprezes p. Lucyna Kłęk mówiła o trudnej kampanii na rzecz bezalkoholowej studniówki w szkole, a przecież wg ustawy o wychowaniu w trzeźwości winna szkoła być terenem wolnym od oferowania alkoholu. Apelowała także o skończenie z wyszynkiem piwa podczas juwenaliów - jaka będzie w przeciwnym razie elita Narodu po takiej pseudoedukacji? Pani Maria Kłęk opowiedziała o swej aktywności na rzecz możliwości potańcówek bezalkoholowych dla studentów. Mimo sukcesów stwierdziła, że coraz częściej napotyka na niechęć właścicieli sal do udostępniania ich na imprezy akurat bezalkoholowe - nawet w parafiach. Zaapelowała o zmianę tego stanu rzeczy. Mieczysław Kłopotek wskazał na znany medycznie fakt, iż Słowianie najlepiej się czują w stanie trzeźwym i pozostawieni sami sobie będą trzeźwi. Niestety żyjemy w zatrutym otoczeniu produktów kultury masowej i dlatego kultura ta wymaga detoksu. Do tego detoksu przyczynia się "Wesele Wesel". Podczas Mszy Świętych oraz na sali obrad obecny był poczet sztandarowy naszego Stowarzyszenia. (zobacz na youtube)
  Warto zapoznać się z całością materiałów z Kongresu, potwierdzającymi m.in. prastarą zasadę wychowawczą, iż dzieci będą szczęśliwe, jeśli uczyć się je będzie prawdziwej miłości, polegającej na pracowitości i służeniu bliźnim. Brak wymogu pracy na rzecz rodziny czyni je nieszczęśliwymi i skłonnymi do picia. Podkreślano konieczność powrotu do tradycji częstych spotkań rodzinnych. Wskazywano, iż miłość trzeba komunikować wielokanałowo: przez mówienie, tulenie, poświęcanie czasu, obdarowywanie i przyjmowanie darów, usługiwanie komuś. Wreszcie podkreślano znaczenie wesel bezalkoholowych: 40% przypadków FAS wynika z alkoholu na weselu, nie tylko jego picia przez państwa młodych ale także przez gości, którzy być może nie wiedzą, że są akurat w stanie błogosławionym. Gdyby to nie było wesele, nie ulegliby namowom picia w innej sytuacji. A tak ulegli presji "zwyczaju" i ... mają problemy z dzieckiem.
  Obszerne sprawozdanie z Narodowego Kongresu pod adresem youtube NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI 21 września 2017 r, reportarz PandaTV , NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI 22 września 2017 r, reportarz PandaTV (wystąpienie Prezesa od momentu 8:21:52 czyli ok. 10 min. przed końcem, wystąpienie sekretarza 6:42:50 czyli ok. 1h 45 min. przed końcem, p. Maria Kłęk 6:59:30, p. Lucyna Kłęk 7:16:10 ), NARODOWY KONGRES TRZEŹWOŚCI 23 września 2017 r, reportarz PandaTV . Są też krótsze reportarze na stronie Stowarzyszenia Fides Et Ratio
  Warto pamiętać slowa ks. kard. Nycza ze Mszy na koniec Kongresu: przemysłowi monopolowemu nie chodzi o pieniądze lecz o rząd dusz.

Narodowy Kongres Trzeźwości objwił pełnię problemu, przed którym stanęła Polska. W ciągu ostatnich 80 lat spożycie alkoholu na głowę wzrosło w Polsce o 1400 % (tysiąc czterysta procent), z czego 1/3 tego wzrostu przypada na ostatnie 14 lat. Stosunek do problemu alkoholizmu władz przypomina farsę - zmniejsza się dostępność alkoholu przez zwiększenie liczby punktów sprzedaży, działaniami na rzecz trzeźwości nie jest piknik dla dzieci, ale jest nim za to remont drogi, sklep monopolowy w szkole nie przeczy wymogowi oddalenia sklepu od budynku szkolnego i inne takie absurdy. Zamiata się pod dywan problem eurosierot, dzieci z FAS, które przez to zaniedbanie często wkraczają na drogę przestępczą itd. Ngrania z kolejnych dni obrad są warte tego, by je spokojnie w gronie rodzinnym wieczorami wysłuchać i zastanowić się nad konkretnymi działaniami w swym najbliższym otoczeniu.

Narodowy Kongres Trzeźwości to wołanie o podjęcie natychmiastowych dalekosiężnych i dalekowzrocznych działań w celu osiągnięcia trzeźwości Narodu. Stowarzyszenie Wesele Wesel przygotowało w związku z tym także swój skromny program działań, jednocześnie kontynuując podjętą w Radomiu inicjatywę inkulturacji trzeźwego stylu życia.

Na wspomniany Kongres Stowarzyszenie przygotowało kilka referatów: o trzeźwym stylu życia, o sposobie detoksu kultury, o metodzie oceny skuteczności wychowania do trzeźwości, o cywilizacyjnej roli wesel bezalkoholowych i o znaczeniu wiary dla krzewienia trzeźwości.