Patronowie według chorób i potrzeb zdrowotnych oraz patronowie służby zdrowia

Zobacz także alfabetyczny wykaz patronów oraz kalendarium patronów chorych i źródła.

Patron – święty, którego imię nadawane jest przy chrzcie lub któremu oddano w opiekę jakiś kraj, miasto, obiekt, osobę lub grupę

Patroni chorych oraz potrzebujących szczególnej opieki nad zdrowiem:

Patronowie chorych:

św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Filomena* (11 sierpnia); św. Gwidon z Anderlechtu* (12 września); św. Idzi* (1 września); św. Jan Boży* (8 marca); św. Jan Kanty* (20 października); św. Józef Moscati* (27 kwietnia); św. Kamil de Lellis* (14 lipca); św. Katarzyna Genueńska* (15 września); św. Katarzyna Ricci* (13 lutego); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Leonard z Noblac lub z Limoges* (6 listopada); św. Mikołaj* (6 grudnia); św. Rafał Archanioł* (29 września); św. Rita z Cascia* (22 maja); św. Roch* (16 sierpnia); św. Rozalia* (4 września); św. Sebastian* (20 stycznia); św. Teresa od Jezusa (z Avila)* (15 października); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patronowie cierpiących na groźne choroby zakaźne, cywilizacyjne i duchowe:

św. Roch* (16 sierpnia); św. Sebastian* (20 stycznia);

Patronka przewlekle chorych:

św. Ludwina z Schiedam* (14 kwietnia);

Patronka wzywana w obronie przed trudno leczącymi się chorobami:

św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca);

Patron wzywany w przypadku wad wrodzonych:

św. Wolfgang* (31 października);

Patron chroniący przed strasznymi chorobami:

św. Pantaleon* (27 lipca);

Patron cierpiących na choroby nieuleczalne:

św. Peregryn* (1 maja);

Patronka osób cierpiących:

św. Katarzyna ze Sieny* (29 kwietnia);

Patron wzywany w zagrożeniu chorobami:

św. Jan Boży* (8 marca);

Patronowie chorych dzieci:

św. Aldegunda* (30 stycznia); św. Klotylda* (3 czerwca); św. Łucja z Syrakuz* (13 grudnia); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patronowie wzywani w chorobach dzieci:

św. Frydolin z Säckingen* (6 marca); św. Jan Chrzciciel* (24 czerwca);

Patron wzywany w obronie przed drgawkami u dzieci:

św. Gwidon z Anderlechtu* (12 września);

Patronowie bezpłodnych kobiet:

św. Dominik Guzman* (8 sierpnia); św. Jerzy* (24 kwietnia); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca);

Patron bezpłodnych małżeństw:

św. Maciej Apostoł* (14 maja);

Patronowie wzywani w przypadkach bezpłodności/niepłodności:

św. Antoni z Padwy* (13 czerwca); bł. Dawid z Himmerod* (11 grudnia); św. Idzi* (1 września); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca); św. Medard z Noyon* (8 czerwca); św. Wincenty Ferreriusz* (5 kwietnia); św. Wit* (15 czerwca); św. Wolfgang* (31 października);

Patron wzywany w przypadku trudności w poczęciu dzircka:

św. Gerard Majella* (16 października);

Patronowie małżeństw proszących o potomstwo:

św. Andrzej Apostoł* (30 listopada); św. Idzi* (1 września); św. Stanisław Papczyński* (18 maja);

Patronowie wzywana w zagrożeniu poronieniem:

św. Eulalia z Barcelony* (12 lutego); św. Stanisław Papczyński* (18 maja);

Patron dzieci nienarodzonych, szczególnie tych, których zdrowie lub życie jest zagrożone z powodu choroby:

św. Stanisław Papczyński* (18 maja);

Patronka kobiet, które poroniły:

św. Katarzyna ze Sieny* (29 kwietnia);

Patron – obrońca przed aborcją (zabójcją):

św. Rajmund Nonnat* (31 sierpnia);

Patronowie kobiet w stanie błogosławionym:

św. Agapit* (22 kwietnia); św. Bonawentura* (15 lipca); św. Dominik Guzman* (8 sierpnia); św. Etelburga* (5 kwietnia); św. Gerard Majella* (16 października); św. Ignacy z Loyoli* (31 lipca); św. Jan Kanty* (20 października); św. Kunegunda* (3 marca); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca); św. Rajmund Nonnat* (31 sierpnia); św. Sykstus II* (7 sierpnia);

Patronowie kobiet mających problemy z porodem:

św. Erazm (Elmo)* (2 czerwca); św. Ignacy z Loyoli* (31 lipca); św. Jan z Bridlington* (10 października); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca);

Patronowie kobiet rodzących:

św. Anna* (26 lipca); św. Dominik Guzman* (8 sierpnia); św. Ignacy z Loyoli* (31 lipca); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca); św. Peregryn* (1 maja);

Patron wzywany przy porodzie wieloraczków:

św. Notburga z Klettgau* (26 stycznia);

Patronki wzywane w bólach okołoporodowych:

św. Dorota z Cezarei* (6 lutego); św. Notburga z Klettgau* (26 stycznia);

Patronki wzywane w modlitwie o szczęśliwe rozwiązanie:

św. Joanna Franciszka de Chantal* (12 sierpnia); św. Lutgarda* (16 czerwca);

Patronowie wzywani w modlitwie o dobry poród:

św. Anna* (26 lipca); św. Filomena* (11 sierpnia); św. Gerard Majella* (16 października); św. Leonard z Noblac lub z Limoges* (6 listopada);

Patronowie wzywani w modlitwie o szczęśliwe narodziny:

św. Filomena* (11 sierpnia); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca); św. Notburga z Klettgau* (26 stycznia); św. Rajmund Nonnat* (31 sierpnia);

Patronowie położnic:

św. Anna* (26 lipca); św. Antoni z Padwy* (13 czerwca); św. Dorota z Cezarei* (6 lutego); św. Leonard z Noblac lub z Limoges* (6 listopada); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca);

Patronowie kobiet w połogu:

św. Peregryn* (1 maja); św. Rajmund Nonnat* (31 sierpnia);

Patronowie wzywani w czasie zarazy (epidemii/morowego powietrza):

św. Aleksy* Rzymianin (17 lipca); św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Barbara z Nikomedii* (4 grudnia); św. Erazm (Elmo)* (2 czerwca); św. Franciszek Ksawery* (3 grudnia); św. Jerzy* (24 kwietnia); św. Kajetan z Thieny* (7 sierpnia); św. Ludwik IX* (25 sierpnia); św. Rafał Archanioł* (29 września); św. Roch* (16 sierpnia);

Patronowie broniący przez zarazą (epidemią/morowym powietrzem):

św. Franciszek Ksawery* (3 grudnia); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Rozalia* (4 września); św. Sebastian* (20 stycznia); św. Wawrzyniec* (10 sierpnia);

Patronka broniąca przed chorobami zakaźnymi:

św. Rozalia* (4 września);

Patronowie wzywani w obronie przed dżumą:

św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Kwiryn z Rzymu* (30 marca); św. Pirmin* (3 listopada); św. Walburga* (25 lutego); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patronka wzywana w czasie dżumy:

św. Barbara z Nikomedii* (4 grudnia);

Patronowie chorych na dżumę:

św. Ignacy z Loyoli* (31 lipca); św. Jerzy* (24 kwietnia); św. Peregryn* (1 maja);

Patronowie chorych na ospę:

św. Kwiryn z Rzymu* (30 marca); św. Maciej Apostoł* (14 maja); św. Marcin z Tours* (11 listopada);

Patron wzywany w przypadku wysypki:

św. Marcin z Tours* (11 listopada);

Patron chorych na pryszcze:

św. Maciej Apostoł* (14 maja);

Patron wzywany w przypadku wrzodów:

św Błażej* (3 lutego);

Patronowie chorych na zakaźne choroby:

św. Genowefa z Paryża* (3 stycznia); św. Rozalia* (4 września); św. Sebastian* (20 stycznia);

Patronka wzywana w przypadku zakażeń:

św. Łucja z Syrakuz* (13 grudnia);

Patron wzywany w przypadku malarii:

św. Zygmunt* (2 maja);

Patronowie chorych na dyzenterię/czerwonkę:

św. Łucja z Syrakuz* (13 grudnia); św. Wolfgang* (31 października);

Patronka chorych na dur brzuszny:

św. Genowefa z Paryża* (3 stycznia);

Patronka chorych na dyfteryt:

św. Balbina* (31 marca);

Patronowie chorych na różycę świń:

św. Andrzej Apostoł* (30 listopada); św. Marcin z Tours* (11 listopada);

Patron wzywany w przypadku biegunki:

św. Łucja z Syrakuz* (13 grudnia); św. Wolfgang* (31 października);

Patronowie wzywani w zagrożeniu wścieklizną:

św. Dionizy* (10 października); św. Hilary z Poitiers* (13 stycznia); św. Roch* (16 sierpnia); św. Walburga* (25 lutego); św. Otton z Bambergu* (1 lipca)

Patronowie wzywani w wypadkach wścieklizny:

św. Piotr Apostoł* (29 czerwca); św. Hubert z Liege* (3 listopada);

Patron chorych na choroby od zwierząt pochodzące:

św. Hubert z Liege* (3 listopada);

Patronowie wzywani w przypadku zatrucia:

św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Jan Apostoł* (27 grudnia); św. Pirmin* (3 listopada);

Patronowie chorych na febrę:

św. Gaweł* (16 października); św. Piotr Apostoł* (29 czerwca); św. Serwacy* (13 maja);

Patronowie chorych na koklusz:

św. Maciej Apostoł* (14 maja); św. Walburga* (25 lutego);

Patronowie chorych na syfilis:

św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Jerzy* (24 kwietnia);

Patronka wzywana w obronie przed chorobami wenerycznymi:

św. Regina* (7 września);

Patron chorych na AIDS:

św. Peregryn* (1 maja);

Patronowie chorych na trąd/trędowatych:

św. Achacy* (8 maja); św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Guntylda* (8 grudnia); św. Idzi* (1 września); św. Jerzy* (24 kwietnia); św. Łazarz* (17 grudnia);

Patron chorych na różę:

św. Benedykt z Nursji* (11 lipca);

Patronowie chorych na choroby skóry:

św. Aleksander I* (3 maja); św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Jerzy* (24 kwietnia); św. Roch* (16 sierpnia); św. Wawrzyniec* (10 sierpnia); św. Wolfgang* (31 października);

Patronka wzywana w obronie przed świerzbem:

św. Regina* (7 września);

Patronka wzywana w obronie przed zadraśnięciami:

św. Regina* (7 września);

Patronowie chorych na gardło (w bólach gardła):

św. Aleksander I* (3 maja); św. Bernardyn ze Sieny* (20 maja); św Błażej* (3 lutego); św. Godelewa* (6 lipca); św. Katarzyna Aleksandryjska* (25 listopada); św. Łucja z Syrakuz* (13 grudnia); św. Maur* (15 stycznia); św. Otylia z Hohenburga* (13 grudnia); św. Sykstus II* (7 sierpnia);

Patronowie osób mających chrypkę:

św. Jan Chrzciciel* (24 czerwca); św. Maur* (15 stycznia);

Patronowie osób mających kaszel:

św Błażej* (3 lutego); św. Kwintyn (Kwinktyn)* (31 października); św. Walburga* (25 lutego);

Patron wzywany w przypadku chorób dróg oddechowych:

św. Kwintyn (Kwinktyn)* (31 października);

Patron osób mających krztusiec:

św Błażej* (3 lutego);

Patron osób przeziębionych:

św. Maur* (15 stycznia);

Patronowie chorych mających gorączkę:

św. Dominik Guzman* (8 sierpnia); św. Genowefa z Paryża* (3 stycznia); św. Gertruda z Nivelles* (17 marca); św. Godelewa* (6 lipca); św. Hugo z Cluny* (29 kwietnia); św. Ignacy z Loyoli* (31 lipca); św. Klara* (11 sierpnia); św. Petronela* (31 maja); św. Piotr Apostoł* (29 czerwca); św. Rajmund Nonnat* (31 sierpnia); św. Wawrzyniec* (10 sierpnia); św. Wincenty Ferreriusz* (5 kwietnia);

Patron chorych na grypę:

św. Korneliusz* (16 września);

Patron chorych na płuca:

św. Bernardyn ze Sieny* (20 maja);

Patron chorych na opryszczkę:

św. Jerzy* (24 kwietnia);

Patron chorych na zołzę:

św. Maur* (15 stycznia);

Patronka wzywana przeciw odmrożeniom:

św. Bazylissa* (9 stycznia);

Patronowie chorych na ból głowy:

św. Dionizy* (10 października); św. Katarzyna Aleksandryjska* (25 listopada); św. Maur* (15 stycznia); św. Otylia z Hohenburga* (13 grudnia); bł. Roland Medyceusz* (15 września); św. Teresa od Jezusa (z Avila)* (15 października); św. Wincenty Ferreriusz* (5 kwietnia);

Patronowie wzywani w bólach głowy:

święte Anastazja i Bazylissa* (15 kwietnia); św. Atanazy z Aleksandrii* (2 maja); św. Bibiana* (2 grudnia); św. Gezelin* (6 sierpnia); bł. Jakub Strzemię (Strepa)* (21 października) św. Jan Chrzciciel* (24 czerwca); św. Katarzyna ze Sieny* (29 kwietnia); św. Piotr Damiani* (21 lutego);

Patronowie cierpiących na migreny:

św. Dionizy* (10 października); św. Pankracy* (12 maja);

Patron wzywany w obronie przed omdleniami:

Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patron wzywany w przypadku zawrotów głowy:

św. Jan Chrzciciel* (24 czerwca);

Patron krwawiących:

św. Bernardyn ze Sieny* (20 maja);

Patron wzywany przy chorobach krwotocznych:

św Błażej* (3 lutego);

Patronowie wzywani w przypadku krwotoku:

św. Gerwazy i Protazy* (19 czerwca); św. Łucja z Syrakuz* (13 grudnia); św. Marta* (29 lipca); św. Weronika* (4 lutego);

Patron wzywany w przypadku problemów z przepływem krwi:

św. Wolfgang* (31 października);

Patron wzywany w przypadku udaru mózgu:

św. Wolfgang* (31 października);

Patronowie chorych na dnę moczanową:

św. Peregryn* (1 maja); św. Wolfgang* (31 października);

Patron wzywany w chorobach dróg moczowych:

św. Florencjusz* (7 listopada);

Patron wzywany w obronie przed kalectwem:

św. Serwacy* (13 maja);

Patron osób kulawych:

św. Idzi* (1 września);

Patronka dzieci mających problemy z chodzeniem (niepełnoprawnych ruchowo):

św. Maria Magdalena* (22 lipca);

Patronka ułomnych:

św. Klotylda* (3 czerwca);

Patronowie wzywani w chorobach nóg:

św. Frydolin z Säckingen* (6 marca); św. Jan Apostoł* (27 grudnia); św. Kwiryn z Rzymu* (30 marca); św. Piotr Apostoł* (29 czerwca); św. Roch* (16 sierpnia); św. Serwacy* (13 maja);

Patronowie wzywani w chorobach kolan:

św. Jan Apostoł* (27 grudnia); św. Roch* (16 sierpnia);

Patron wzywany w przypadku chorób stóp:

św. Wolfgang* (31 października);

Patron wzywany w chorobach rąk:

św. Frydolin z Säckingen* (6 marca);

Patron osób z paraliżem rąk:

św. Jan Damasceński* (4 grudnia);

Patronowie wzywani w przypadku skurczów:

św. Maurycy* (22 września); św. Pankracy* (12 maja);

Patronowie chorych na oczy (wzywani w chorobach wzroku):

św. Aldegunda* (30 stycznia); św. Cyriak Rzymianin* (8 sierpnia); św. Ermelinda* (29 października); św. Gezelin* (6 sierpnia); św. Helga (Hilga, Ilga) ze Schwarzenbergu* (8 czerwca); św. Klara* (11 sierpnia); św. Kwiryn z Rzymu* (30 marca); św. Łucja z Syrakuz* (13 grudnia); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca); św. Maria Magdalena* (22 lipca); św. Otylia z Hohenburga* (13 grudnia); św. Rafał Archanioł* (29 września); św. Walburga* (25 lutego); św. Wawrzyniec* (10 sierpnia); św. Wit* (15 czerwca); św. Wolfgang* (31 października);

Patron wzywany w modlitwie o ustrzeżenie od ślepoty:

św. Ludwik IX* (25 sierpnia);

Patronowie niewidomych (ociemniałych):

św. Cecylia z Rzymu* (22 listopada); św. Eustazjusz* (2 kwietnia); św. Franciszek z Asyżu* (4 października); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Ludwik IX* (25 sierpnia); św. Lutgarda* (16 czerwca); św. Łucja z Syrakuz* (13 grudnia); św. Otylia z Hohenburga* (13 grudnia); św. Tomasz Becket* (29 grudnia); św. Wit* (15 czerwca);

Patronowie chorych na uszy:

św. Henryk z Ebrantshausen* (15 maja); św. Kwiryn z Rzymu* (30 marca); św. Otylia z Hohenburga* (13 grudnia); św. Paweł Apostoł* (29 czerwca);

Patron osób głuchoniemych:

św. Wit* (15 czerwca);

Patron wzywanego w modlitwie o ustrzeżenie od głuchoty:

św. Ludwik IX* (25 sierpnia);

Patron wzywany w przypadku głuchoty:

św. Henryk z Ebrantshausen* (15 maja);

Patron dzieci mających trudności w mowie:

św. Zenon z Werony* (12 kwietnia);

Patronowie osób mających ból zębów:

św. Apolonia z Aleksandrii* (9 lutego); św Błażej* (3 lutego); św. Medard z Noyon* (8 czerwca);

Patronka w chorobach dziąseł:

św. Apolonia z Aleksandrii* (9 lutego);

Patronka wzywana w chorobach szczęki:

św. Apolonia z Aleksandrii* (9 lutego);

Patron cierpiących na czkawkę:

św. Bernardyn ze Sieny* (20 maja);

Patronowie wzywani w przypadku kolki (bólów brzucha):

św. Agapit* (22 kwietnia); św. Erazm (Elmo)* (2 czerwca);

Patron wzywany w chorobach wewnętrznych:

św. Erazm (Elmo)* (2 czerwca);

Patron wzywany w chorobach żołądka:

św. Erazm (Elmo)* (2 czerwca);

Patron wzywany w chorobach jelit:

św. Erazm (Elmo)* (2 czerwca);

Patron cierpiących na histerię:

św. Wit* (15 czerwca);

Patron cierpiących na spazmy:

św. Wit* (15 czerwca);

Patron cierpiących na nerwice:

Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patron niezrównoważonych psychicznie:

św. Kwintyn (Kwinktyn)* (31 października);

Patronowie obłąkanych/chorych psychicznie:

św. Bibiana* (2 grudnia); św. Brunon Kartuz* (6 października); św. Cyriak Rzymianin* (8 sierpnia); św. Gertruda z Nivelles* (17 marca); św. Kolumban Młodszy* (23 listopada); św. Krystyna Mirabilis* (24 lipca); św. Leonard z Noblac lub z Limoges* (6 listopada); św. Medard z Noyon* (8 czerwca); św. Wit* (15 czerwca);

Patronowie cierpiących na choroby psychiczne/osób ze schorzeniami mentalnymi:

św. Dymfna* (15 maja); św. Krystyna Mirabilis* (24 lipca); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patronowie wzywani przeciw chorobom psychicznym/obłędowi:

św. Idzi* (1 września); św. Medard z Noyon* (8 czerwca); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego); Orędownik przeciw obsesji:

św. Eustazjusz* (2 kwietnia);

Patron dzieci opóźnionych w rozwoju:

św. Hilary z Poitiers* (13 stycznia);

Patron wzywany w przypadkach szaleństwa:

św. Piotr Apostoł* (29 czerwca);

Patronowie alkoholików:

św. Maciej Apostoł* (14 maja); św. Mateusz Apostoł* (21 września);

Patron wzywany w zagrożeniu alkoholizmem:

św. Jan Boży* (8 marca);

Patron uzależnionych od hazardu:

św. Bernardyn ze Sieny* (20 maja);

Patron uzależnionych od nałogów:

św. Stanisław Papczyński* (18 maja);

Patronowie lunatyków:

św. Hubert z Liege* (3 listopada); św. Krystyna Mirabilis* (24 lipca);

Patronowie chorych na piersi:

św. Agata Sycylijska* (5 lutego); św. Bernardyn ze Sieny* (20 maja); św. Mamert* (11 maja);

Patronowie chorych na reumatyzm i wzywani w przypadku reumatyzmu:

św. Burchard* (14 października); św. Jakub Starszy Apostoł* (25 lipca); św. Maur* (15 stycznia); św. Peregryn* (1 maja); św. Serwacy* (13 maja); św. Wawrzyniec* (10 sierpnia);

Patron ciepiących na bóle stawów/zapalenie stawów:

św. Burchard* (14 października);

Patron cierpiących na bóle pleców:

św. Wawrzyniec* (10 sierpnia);

Patron cierpiących na bóle krzyża:

św. Burchard* (14 października);

Patron chorych na podagrę (podagryków):

św. Maur* (15 stycznia); św. Maurycy* (22 września); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patronowie wzywani przy paraliżu:

św. Klotylda* (3 czerwca); św. Kwiryn z Rzymu* (30 marca); św. Maur* (15 stycznia); św. Wolfgang* (31 października);

Patronka chorych na serce:

św. Teresa od Jezusa (z Avila)* (15 października);

Patron wzywany do obrony przed wężami:

św. Hilary z Poitiers* (13 stycznia);

Patronowie osób ukąszonych przez węża/żmije:

św. Hilary z Poitiers* (13 stycznia); św. Magnus z Füssen* (6 września); św. Marcin z Tours* (11 listopada); św. Piotr Apostoł* (29 czerwca); św. Pirmin* (3 listopada); św. Wit* (15 czerwca);

Patronowie chorych na epilepsję (padaczkę) – epileptyków:

św. Achacy* (8 maja); św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Bibiana* (2 grudnia); św. Cyriak Rzymianin* (8 sierpnia); św. Gwidon z Anderlechtu* (12 września); św. Hubert z Liege* (3 listopada); św. Idzi* (1 września); św. Jan Chrzciciel* (24 czerwca); św. Maur* (15 stycznia); św. Piotr Apostoł* (29 czerwca); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego); św. Wincenty Ferreriusz* (5 kwietnia); św. Wit* (15 czerwca); św. Wolfgang* (31 października);

Patron chorych dzieci na epilepsję:

św. Gezelin* (6 sierpnia);

Patronowie wzywani w obronie przed atakami epilepsji/padaczki:

św. Bibiana* (2 grudnia); św. Jan Apostoł* (27 grudnia); św. Joachim* (26 lipca); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patronka chorych na stwardnienie rozsiane:

św. Ludwina z Schiedam* (14 kwietnia);

Patronowie chorych na raka (nowotwory):

św. Aldegunda* (30 stycznia); św. Antoni Maria Claret* (24 października); św. Gertruda z Nivelles* (17 marca); św. Helena* (matka Konstantyna Wielkiego) (18 sierpnia); św. Jan Nepomucen Neumann* (5 stycznia); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Peregryn* (1 maja);

Patronka wzywana w obronie przed chorobami nerek:

św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca);

Patron wzywany w bólach nerek/kamicy:

św. Burchard* (14 października);

Patronki niepełnosprawnych:

św. Genowefa Torres Morales* (4 stycznia); św. Ludwina z Schiedam* (14 kwietnia); św. Lutgarda* (16 czerwca);

Patronka wzywana w obronie przed ranami:

św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca);

Patronowie rannych:

św. Idzi* (1 września); św. Rita z Cascia* (22 maja); św. Sebastian* (20 stycznia);

Patron poparzonych:

św. Wawrzyniec* (10 sierpnia);

Patron wzywany w przypadku poparzenia:

św. Jan Apostoł* (27 grudnia);

Patron osób otrutych:

św. Benedykt z Nursji* (11 lipca);

Patronowie konających/umierających:

św. Benedykt z Nursji* (11 lipca); św. Filomena* (11 sierpnia); św. Jan Kanty* (20 października); św. Kamil de Lellis* (14 lipca); św. Marta* (29 lipca); św. Michał Archanioł* (29 września); św. Sebastian* (20 stycznia);

Patronowie modlących się o dobrą śmierć:

św. Barbara z Nikomedii* (4 grudnia);

Patronowie chroniący przed przepukliną:

święci Kosma i Damian* (26 września);

Patronowie chorych na przepuklinę:

św. Gummar* (11 października); św. Zygmunt* (2 maja);

Patroni opiekujących się chorymi:

Patronka lecznictwa:

św. Brygida z Kildare* (1 lutego);

Patron Caritasu:

św. Jan Kanty* (20 października);

Patronka apostolstwa chorych:

św. Ludwina z Schiedam* (14 kwietnia);

Patron opiekujących się chorymi:

św. Kamil de Lellis* (14 lipca);

Patronka opiekunów osób niepełnosprawnych:

św. Ludwina z Schiedam* (14 kwietnia);

Patronowie Służby Zdrowia:

św Błażej* (3 lutego); św. Jan Boży* (8 marca); św. Łukasz Ewangelista* (18 października);

Patron personelu medycznego:

św. Juda Tadeusz Apostoł* (28 października);

Patronowie lekarzy:

św Błażej* (3 lutego); św. Cezary z Nazjanzu* (25 lutego); św. Józef Moscati* (27 kwietnia); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Łukasz Ewangelista* (18 października); św. Pantaleon* (27 lipca); św. Rafał Archanioł* (29 września); św. Roch* (16 sierpnia); Św. Walenty* z Rzymu (14 lutego);

Patronowie chirurgów:

święci Kosma i Damian* (26 września); św. Łukasz Ewangelista* (18 października); św. Rafał Archanioł* (29 września);

Patronowie dentystów (stomatologów):

św. Apolonia z Aleksandrii* (9 lutego); święci Kosma i Damian* (26 września);

Patronka okulistów:

św. Otylia z Hohenburga* (13 grudnia);

Patronka psychiatrów:

św. Krystyna Mirabilis* (24 lipca);

Patronowie fakultetów medycyny na uniwersytetach:

święci Kosma i Damian* (26 września);

Patronowie pielęgniarek:

św. Agata Sycylijska* (5 lutego); św. Jan Boży* (8 marca); św. Kamil de Lellis* (14 lipca); św. Katarzyna ze Sieny* (29 kwietnia); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca); św. Marcin de Porres* (3 listopada); św. Pantaleon* (27 lipca);

Patronowie pielęgniarzy:

św. Jan Boży* (8 marca); św. Kamil de Lellis* (14 lipca); św. Rajmund Nonnat* (31 sierpnia);

Patronowie akuszerek (położnych):

św. Antoni z Padwy* (13 czerwca); św. Brygida z Kildare* (1 lutego); św. Dorota z Cezarei* (6 lutego); św. Elżbieta* (5 listopada); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Leonard z Noblac lub z Limoges* (6 listopada); św. Małgorzata z Antiochii Pizydyjskiej* (20 lipca); św. Pantaleon* (27 lipca); św. Rajmund Nonnat* (31 sierpnia); św. Walburga* (25 lutego);

Patronowie aptekarzy i farmaceutów:

św. Jakub Starszy Apostoł* (25 lipca); św. Jan Apostoł* (27 grudnia); św. Jan Damasceński* (4 grudnia); św. Jan Leonardi* (10 października); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Maria Magdalena* (22 lipca); bł. Maria Sagrario* od św. Alojzego Gonzagi (16 sierpnia); św. Markulf* (1 maja); św. Michał Archanioł* (29 września); św. Mikołaj* (6 grudnia); św. Rafał Archanioł* (29 września); św. Roch* (16 sierpnia); św. Wit* (15 czerwca);

Patronka Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski:

bł. Maria Sagrario* od św. Alojzego Gonzagi (16 sierpnia);

Patron Wodnego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego:

św. Piotr Apostoł* (29 czerwca);

Patron radiologów:

św. Michał Archanioł* (29 września);

Patron terapeutów:

św. Rafał Archanioł* (29 września);

Patronka terapeutów, zajmujących się obłąkanymi, lunatykami, osobami ze schorzeniami mentalnymi:

św. Krystyna Mirabilis* (24 lipca);

Patronowie optyków:

św. Hubert z Liege* (3 listopada); św. Frydolin z Säckingen* (6 marca);

Patronowie szpitali:

św. Antoni Pustelnik* (17 stycznia); św. Gertruda z Nivelles* (17 marca); św. Jakub Starszy Apostoł* (25 lipca); św. Jan Boży* (8 marca); św. Jerzy* (24 kwietnia); św. Juda Tadeusz Apostoł* (28 października); św. Kamil de Lellis* (14 lipca); św. Katarzyna Aleksandryjska* (25 listopada); św. Katarzyna Genueńska* (15 września); święci Kosma i Damian* (26 września); św. Roch* (16 sierpnia);

Patron leprozoriów:

św. Łazarz* (17 grudnia);

Patron hospicjów:

św. Jakub Starszy Apostoł* (25 lipca);

Patron krwiodawców:

św. Maksymilian Maria Kolbe* (14 sierpnia);

Patron Honorowych Dawców Krwi w Polsce:

św. Maksymilian Maria Kolbe* (14 sierpnia);

Patron zdrowia publicznego w Peru:

św. Marcin de Porres* (3 listopada);

Patronowie kapelanów szpitalnych:

św. Jan Boży* (8 marca); św. Kamil de Lellis* (14 lipca); św. Łukasz Ewangelista* (18 października).