XXI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Krynica, 30.7-2.8.2015 rP,

Galeria wspomnień

Zobacz wspomnienia z piątku, soboty, niedzieli.

30.7.2015 (czwartek)

Zobacz pokaz zdjęć. Dziękujemy pp. Bąk za udostępnienie fotografii.

Miasto Krynicca Zdrój wita u swych wrót wielkimi transparentami uczestników Wesela Wesel 2015.

W podziemiach kościoła pw. Świętego Antoniego witają kolejno przybywających uczestników małżonkowie Stelmach, koordynujący tegoroczne Wesele Wesel. Woluntariusze ze wspólnoty Emanuel dokonują rejestracji, wskazują na miejsce zakwaterowania i rozdają materiały informacyjne.

Oficjalne rozpoczęcie spotkania nastąpiło o godz. 17:00 Mszą Świętą, której głównym celebransem i kaznodzieją był J.E. Ks. Bp Tadeusz Bronakowski z Diecezji Łomżyńskiej, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski d/s Apostolstwa Trzeźwości, Członek Honorowy Stowarzyszenia Wesele Wesel. Koncelebransami są czterej księża, w tym miejscowy proboszcz, ks. prał. Jan Wnęk oraz ks. prał. Władysław Zązel, inicjator i duszpasterz Ogólnopolskich Spotkań Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe "Wesele Wesel". Posługuje do Mszy także dwóch diakonów. Ksiądz proboszcz wita uczestników znamiennymi słowami z Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej: "Zaprosili na to wesele także Jezusa i uczniów Jego". Słowa te odnosi do naszych bezalkoholowych wesel jak i tegorocznego Wesela Wesel w Krynicy. Przed Mszą uroczyście zostaje wniesiony sztandar Stowarzyszenia Wesele Wesel.

Ksiądz Biskup, niemal jak głos wołającego na pustyni, po raz kolejny przywołał przerażające statystyki pijaństwa i jego skutki zwłaszcza dla zdrowia i życia dzieci. Po raz kolejny, bo niestrudzenie stara się budzić sumienia podczas różnych swych podróży misyjnych po naszym kraju. Jaki ma to sens akurat w przypadku naszego spotkania? Ksiądz Biskup dziękuje nam za świadectwo życia, które jest podporą dla jego wysiłków i zachęca nas do współuczestnictwa w tej misji otrzeźwienia Narodu. A jest z czego otrzeźwiać. Oto chłopak, który w wieku 11 lat jest alkoholikiem. Po raz pierwszy upił się w gronie rodzinnym podczas uroczystości pierwszej Komunii Świętej. Osobistych dramatów jest zbyt dużo, aby wypełnić nimi przestrzeń dysku. Pozostaje wgląd w statystyki. Co trzeci noworodek rodzi się pijany. Do czego będą się nadawać w przyszłości niemowlaki, które co najmniej raz w tygodniu są upijane przez rodziców - z mlekiem matki. 2 miliony dzieci wychowuje się w domach alkoholików. Z tego 2/3 doznaje regularnie przemocy ze strony rodziców - maltretowania. Skąd to się bierze? Ano z łatwej dostępności fizycznej i ekonomicznej. Na piwo może sobie pozwolić uczeń podstawówki ze swego kieszonkowego. Sieć sklepów jest tak gęsta, że w niektórych miastach na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada mniej niż 10 dorosłych mieszkańców. Sklepikarze świadomie sprzedają alkohol nieletnim. Ta dostępność to nie zrządzenie losu, lecz konkretne decyzje polityczne władz, które z jednej strony zezwalają na reklamę napojów alkoholowych, pozwalają na tak gęstą sieć sklepów wbrew przepisom, a na dodatek nie egzekwują istniejących zakazów sprzedaży. Temat cen alkoholu jest dla nich tematem tabu. Aby się więc tej deprawacji przeciwstawić, także katolicy muszą podjąć decyzje polityczne i podczas wyborów nie głosować na rozpijaczy. Ksiądz Biskup mówi jasno i bez ogródek.

Słowa Księdza Biskupa napawają grozą. Ludzie nie miłują swego bliźniego. Nikogo nie obchodzi los pijaka czy jego rodziny. To nie ja, to nie mój interes. Skutecznie wyeliminowano zasady wiary katolickiej z życia publicznego. Dalej, te kobiety, które rodzą po pijanemu, to kobiety z wyższym wykształceniem. Robią to zatem z premedytacją, nie z powodu niewiedzy. Czy mieliśmy kiedykolwiek taką sytuację, w której rodzice celowo szkodzą swym dzieciom? To barbarzyństwo, pogaństwo, nieliczenie się z Bogiem, który jasno grozi tym, którzy staną się zgorszeniem dla dzieci, a cóż dopiero dla ich katów. Toteż odwrócenie tych zjawisk jest możliwe wyłącznie na drodze reewangelizacji Narodu, jego nawrócenia i pokuty. Jeszcze chwila, a pytanie "czy miałeś/aś wesele bezalkoholowe?" będzie równoznaczne z pytaniem "Czy wierzysz w Boga".

Nie mniej przerażeni winniśmy być innym wątkiem kazania. Ks. Biskup zabiega o zakaz reklamy piwa. I oto przyszła do niego przedstawicielka browarnictwa z naukowym opracowaniem, jakoby reklama napojów alkoholowych nie wpływała na poziom konsumpcji tychże. Ks. Biskup pytał: jakże więc się to stało, że w czasach zakazu reklamy poziom konsumpcji w Polsce wynosił 30 litrów na głowę, a teraz w czasach reklamy 100 litrów? I dlaczego browary są tak rozrzutne, że rocznie na reklamę wydają 400 milionów zlotych, jeśli nie ma to żadnego znaczenia? Odpowiedź na te pytania jest prosta: naukowcy kłamią w żywe oczy. Naukowcy wyhodowani na ideologii bezbożnictwa. Czas zatem położyć kres "neutralności światopoglądowej", nim okaże się, że "naukowcy" kłamią także w tych dziedzinach, w których niełatwo zweryfikować prawdziwość ich wynurzeń, w szczególności tam, gdzie pójście za ich wskazaniami może okazać się katastrofalne. Najwyższy czas uczynić katolickość podstawowym warunkiem uprawiania nauki.

W pobliskiej szkole spożywamy posiłek. Przy stole zaszczyca nas Ksiądz Biskup Bronakowski.

Po kolacji w podziemiach kościoła Św. Antoniego ma miejsce wieczór integracyjny. Koordynator przeprowadza losowanie, która rodzina ma się za którą modlić podczas spotkania. Potem według stażu małżeńskiego przedstawiają się poszczególne małżeństwa. Najstarsze ma za sobą 34 lata stażu małżeńskiego. Najmłodsze wzięło ślub przed kilkoma miesiącami.

Małżeństwa opowiadały trochę o swych weselach bezalkoholowych oraz o swej rodzinie. Jedna z historii była wstrząsająca. Była świadectwem, jakie konkretne szkody w rodzinie wyrządza alkohol. Dla nich wesele bezalkoholowe stało się szansą na odcięcie od przeszłości. Inne małżeństwa opowiadały o swym szczęściu, gdy ich dzieci zdecydowały się na bezalkoholowe wesele. Szczególnym akcentem była opowieść małżonków, którzy tak jak nie z więzów krwi stali się dla siebie rodziną poprzez małżeństwo, tak samo nie z więzów krwi stali się rodzicami dla kilkunastu dzieci, którym nie było dane żyć w rodzinach. Im także Bóg pobłogosławił bezalkoholowymi weselami przybranych dzieci.

Małżeństwa zabrały na spotkanie ze sobą dzieci. Bo - jak brzmi hasło tegorocznego Wesela Wesel - nawrócenie i ewangelizacja zaczyna się w rodzinie.

Po wieczorku integracyjnym zostają na sali jeszcze członkowie Stowarzyszenia, w tym Ks. Bp Bronakowski - na Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia Wesele Wesel. Prezes składa doroczne sprawozdania, udzielono absolutorium Zarządowi. Pod dyskusję poddano propozycje organizacji kolejnego Wesela Wesel, tym razem w związku z przyszłoroczną wizytą Papieża w Krakowie. Ks. Bp Bronakowski przypomina, że pijaństwo nie jest problemem polskim, lecz europejskim. W reszcie świata odsetek abstynentów od alkoholu w dorosłej populacji przekracza 50%. Na 25 najbardziej zapijaczonych krajów świata 24 to kraje europekjskie. Polska na tej niechlubnej liście jest szczęśliwie dopiero na 20-tym miejscu. U nas nie jest aż tak źle i Wesele Wesel może być cennym wzorem nie tylko dla polskiej ale przede wszystkim dla europejskiej młodzieży. Debata przeciągnęła się do północy.