XVIII Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe, 2-5.8.2012 rP
Wesele Wesel Kraków 2012

Podziękowanie

Każde kochające swe potomstwo małżeństwo winno zachować całkowitą abstynencję od alkoholu w następujących okresach swego życia małżeńskiego:

Stąd oczywista konieczność wesel bezalkoholowych. To wiedza powszechnie dostępna, Tego uczono podczas kursów przedmałżeńskich już pół wieku temu. Ale do praktycznego wykorzystania wiedzy konieczny jest jeden warunek: jest nim mądrość.

Dziękujemy wszystkim parom małżeńskim, które podjęły mądrą decyzję o urządzeniu wesela bezalkoholowego, które przybyły w dniach 2-5.8.2012 do Krakowa na wspólne świętowanie tych pięknych świadectw, na zabawę weselną, rekolekcje, debaty i dyskusje, na beztroskie chwile odpoczynku od obowiązków dnia codziennego.

Wśród 250 uczestników serdecznie witaliśmy dzieci - od maluchów do studentów, aby wspólnie następnemu pokoleniu przekazać tę mądrość, która także im pozwoli na odgrywanie roli elit w społeczeństwie.

"Nie lękajcie się" mówił Chrystus do swych uczniów. Te słowa przypominał współczesnym chrześcijanom Błogosławiony Jan Paweł II. Dziś trzeba je powtarzać: "Nie lękajcie się". Nie lękajcie się zabiegać o szczęście w Niebie. Nie lękajcie się pielęgnowania chrześcijańskich cnót. Nie lękajcie się wolności od grzesznych nałogów. Nie lękajcie się trzeźwości. Nie lękajcie się wychowywać dzieci w tym duchu.

Archidiecezja Krakowska po raz trzeci gościła spotkania Wesela Wesel: poprzednio w 2000 r (Kraków) i 2003 (Ludźmierz), a Metropolia - dodatkowo w 1995 i 1996 r (Kamesznica). Swą opieką duszpasterską otaczali je wówczas J. Em. ks. abp senior Franciszek Kardynał Macharski, ówczesny metropolita oraz J. E. ks. bp Jan Szkodoń. Serdecznie spotkania wsparły władze rządowe i samorządowe wszystkich szczebli.

Patronat honorowy nad spotkaniem w 2012 zechciał objąć Jego Eminencja ks. abp. Stanisław Kardynał Dziwisz, metropolita krakowski oraz pan Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Stołeczne Królewskie Miasto Kraków w latach 1296 - 1795 było formalną stolicą Polski. Tu rezydowali i byli koronowani liczni władcy, m.in. sławny abstynent Władysław Jagiełło. Najsłynniejszym jednak rezydentem był ks. abp metropolita Karol Kardynał Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty, dziś Błogosławiony, który w młodości zakładał abstynenckie koło ministrantów, a jako papież błogosławił weselom bezalkoholowym.

Nie sposób pominąć jeszcze jednego znanego mieszkańca Krakowa - zmarłego przed czterema wiekami księdza Piotra Skargi. W swych "Kazaniach Sejmowych", wydanych w Krakowie 415 lat temu, przestrzegał przed zepsuciem obyczajów (Kazanie ósme, o szóstej chorobie Rzeczypospolitej), które objawiało się m.in. zarzuceniem zwyczaju picia wody przez młodych oraz zdrowych, a przestawieniem się na piwo oraz wino. Nie trzeba było czekać długo na potop szwedzki.

Dziś 16% mieszkańców Krakowa przyznaje się do abstynencji od alkoholu. Zamiast truć się trunkami, wolą spacery i inne rozrywki rodzinne.

Kraków odegrał w powojennej Polsce waŻną rolę w krzewieniu trzeźwości. Na wniosek Sł. Bożego Prymasa Polski ks. abp. Augusta Kardynała Hlonda utworzono przy Centrali „Caritas" w Krakowie specjalny referat dla ruchu abstynenckiego. Od 1 września 1947 roku ks. Antoni Cząstka stanął na czele tegoż Krajowego Referatu Trzeźwości, który mieścił się w biurach Krajowej Centrali „Caritas", przy ul Basztowej w Krakowie. Ks. Cząstka wypracował statuty Bractw Trzeźwości, które zatwierdził ks. abp Adam Kardynał Sapieha, Metropolita Krakowski. W myśl założeń ks. Cząstki, Bractwa Trzeźwości nie posiadały pełnej osobowości prawnej, gdyż na zewnątrz miał je reprezentować proboszcz lub biskup sufragan. W ciągu 2 lat działalności referatu powołano 448 bractw skupiających około 119 000 członków, w tym około 80% całkowitych abstynentów.

Jesteśmy wdzięczni za włączenie się licznie zainteresowanych osób z Krakowa do roboczego zespołu organizacyjnego.

Dziękujemy także wszystkim, którym bliska jest idea wesel bezalkoholowych, za modlitwę w intencji dobrego przygotowania i szczęśliwego przebiegu Ogólnopolskiego Spotkania. Za modlitwę za tych, którzy spotkanie przygotowywali, czuwali nad jego przebiegiem, sprawowali duszpasterską opiekę, wspierali materialnie i organizacyjnie, promowali, patronowali, wreszcie za uczestników, by mogli na miejsce spotkania bezpiecznie przybyć, radośnie spędzić czas i potem powrócić do swych domów. Jak mówi stare przysłowie: "Bez Boga ani do proga".
Dziękujemy za modlitwę w intencji sukcesu naszych wysiłków organizacyjnych, starań o sponsorów, i aby program spotkania był umocnieniem dla duszy i odpoczynkiem dla ciała. Wreszcie za modlitwę, by w radosnym świętowaniu mogło wziąć udział jak najwięcej rodzin, zwłaszcza bogatodzietnych, ze wszystkich zakątków Polski i nie tylko.

Zapraszamy do: lektury wspomnień, galerii czwartek, galerii piątek, galerii sobota i galerii niedziela oraz do przeczytania wiersza.
Na YouTube można obejrzeć fragmenty Marszu Trzeźwości Wesela Wesel oraz Mszy Św. w Katedrze na Wawelu.
Natomiast na stronie weseleweselkrakow.pl zapraszamy do wspomnienia miejsc, które nawiedziliśmy, oraz sylwetek prelegentów i kaznodziejów, a także osób i organizacji, które wspierały nas swą modlitwą i pracą.

Koordynatorzy Wesela Wesel 2012, pp. Agata i Stanisław Gorczowscy,
Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Krakowskiej ks. Mirosław Żak
ks. prałat Władysław Zązel, inicjator Spotkań oraz
Stowarzyszenie Wesele Wesel