XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe, 29.7.-1.8.2010 rP
Wesele Wesel Miejsce Piastowe 2010

Zapisy

Kochani!

Poniżej podajemy informacje, które pozwolą Wam zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi warunków pobytu i uczestnictwa w XVI Weselu Wesel Miejsce Piastowe 2010 w dniach 29.07 do 01.08. 2010

Aby umożliwić uczestnictwo wszystkim chętnym przygotowaliśmy mając na uwadze różne sytuacje i warunki cztery pakiety uczestnictwa.

Pakiet A: Pełne uczestnictwo.

Dla rodziny korzystającej z noclegów i wyżywienia w pełnym zakresie tj. od 29.07.2010 do 01.08.2010.

Odpłatność:

Osoba dorosła 250zł
Dzieci 18 -13 lat 120zł
Dzieci 12 – 5 lat 60zł
Dzieci poniżej 5 lat bezpłatnie

Pakiet B: Częściowe uczestnictwo.

Dla rodziny korzystającej z wyżywienia (bez noclegów) przez cały okres trwania spotkania tj. od 29.07.2010 do 01.08.2010.

Odpłatność:

Osoba dorosła 150zł
Dzieci 18 -13 lat 80zł
Dzieci 12 – 5 lat 40zł
Dzieci poniżej 5 lat bezpłatnie

Pakiet C: Sobotnie uczestnictwo.

Dla rodziny korzystającej z wyżywienia (bez noclegów) przez całą sobotę wraz z balem weselnym tj. w dniu 31.07.2010.

Odpłatność:

Osoba dorosła 70zł
Dzieci 18 -13 lat 40zł
Dzieci 12 – 5 lat 20zł
Dzieci poniżej 5 lat bezpłatnie

Pakiet D: Warsztaty dobrej zabawy.

Dla młodzieży uczestniczącej tylko w samych warsztatach w dniu 30.07.2010 (piątek).

Odpłatność:

Młodzież 20zł

Sposób naliczania kosztów dla pakietów A,B,C

Osoby uczestniczące Liczba osób na warunkach A na warunkach B na warunkach C
zł od osoby łącznie zł zł od osoby łącznie zł zł od osoby łącznie zł
Dorośli (małżonkowie, pełnoletnie dzieci) 250 150 70
Dzieci 13 - 18 lat 120 80 40
dzieci 5 - 13 lat 60 40 20
Dzieci poniżej 5 lat bezpłatnie
RAZEM
ZALICZKA (30% RAZEM)

Zgłoszenie udziału:

  1. Wypełnić formularz zgłoszenia [ tu kliknij, by pobrać] i odesłać na adres email piastowesele@vp.pl lub na adres sekretariatu organizacyjnego [patrz niżej].
  2. Wpłacić wpisowe (w terminie do 7 dni od chwili zgłoszenia, ale najpóźniej do 12.07.2010r) w wysokości 30% kwoty uczestnictwa na konto Stowarzyszenia Wesele Wesel z dopiskiem Miejsce Piastowe 2010 [patrz niżej]. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w dniu przyjazdu w recepcji.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do dnia 15.07.2010 zaliczka zostanie zwrócona na wskazane konto, po tym terminie zaliczka zostaje przeznaczona na poczet kosztów poniesionych przez organizatorów.
  4. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do dnia 12.07.2010r. Po tym terminie nie będziemy w stanie zagwarantować uczestnictwa na warunkach jakie byśmy chcieli.
  5. Ze względu na możliwości lokalowe liczba uczestników balu weselnego jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sekretariat organizacyjny XVI Wesela Wesel:


Teresa i Piotr Mazurowie
Targowiska ul. J. Piłsudskiego 49
38-430 Miejsce Piastowe
Tel. 504 915 828 lub 13 43 53 444. Prosimy dzwonić w godzinach od 900 do 2200
Email: piastowesele@vp.pl

Konto:

Stowarzyszenie Wesele Wesel
siedziba: 34-383 Kamesznica, ul. Beskidzka 43
konto: Bank Spółdzielczy w Nowym Targu.
numer: 68 8812 0005 0000 0000 0013 0001
z dopiskiem: Miejsce Piastowe 2010

***

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania w przepięknej okolicy Pogórza Środkowobeskidzkiego przepełnionego duchowym dziedzictwem wielu świętych i błogosławionych, a także przemierzanego wielokrotnie stopami biskupa Karola Wojtyły i później Jana Pawła II.

Organizatorzy

Myśl Bł. ks. Bronisława Markiewicza z tomu: "Jak stać się szczęśliwym na wieki", Edycja Św. Pawła, 2005
"Jeśli gdzieś na polskiej ziemi widać dzisiaj więcej dobrobytu, oświaty i moralności, to tylko tam, gdzie przed laty więcej pracowano nad trzeźwością ludu."