Chrystus zmartwychwstan jest

"2 A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. 3 Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. 4 Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. 5 Anioł zas przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. 6 Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7 A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem». 8 Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. " ( Mt 28, 2 - 8 )

Ten, który szedł przez ziemię dobrze czyniąc został zgładzony na krzyżu, bo wzywał też innych, by dobrze czynili. Lecz radość oprawców była krótka.

Oto Ten, który na kalwarii odmówił picia, mocą swą zmartwychwstał trzeciego dnia. Niemożliwe było, by śmierć panowała nad Nim.

On jest Bogiem Wszechmocnym,

W nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego serca Państwa i całe Państwa Rodziny niech napełnia radość i nadzieja na zwycięstwo dobra, które krzewią Państwo dając przykład trzeźwego stylu życia.

Nasze wsparcie jest w Chrystusie Panu, którego tytuł „winy” brzmiał „Nazarejczyk”.

Niech Wam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny błogosławi i strzeże, niech rozpromieni nad Wami swoje oblicze i napełni Wasz dom radością wielkanocną.

Uczestnikom poprzednich spotkań Wesela Wesel oraz wybierającym się w bieżącym roku do Łomży, a także wszystkim ludziom dobrej woli, którzy angażowali się i angażują w organizację tych spotkań, oraz wszystkim odwiedzającym niniejszą witrynę

wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławionej nadziei na zbawienie i osiągnięcie bram Nieba, które nam Chrystus Pan przez swą Bolesną Mękę i chwalebne Zmartwychwstanie szeroko otworzył,

życzą:


ks. Władysław Zązel
pp. Ewa i Krzysztof Różańscy
Prezes, Zarząd i Komisja Rewizyjna
Stowarzyszenia Wesele Wesel


Co nowego na witrynie? Patrz Aktualnosci.