Rocznica podróży apostolskiej Jana Pawła II do Polski

Krościenko, 29.6.2009 rP

Czerwiec 1979 był pamiętnym czasem w historii naszej Oczyzny. Przed 30 laty Ojciec Święty Jan Paweł II wypowiedział na polskiej ziemi znammienne słowa: "Nich zstąpi Duch Twój". I zstąpił. To nie rok 1980, to rok Pański 1979 był spełnieniem tego wezwania. Rok, w którym pod niejako osłoną Papieża sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał do życia Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. Nie podzieliła ona losu ani późniejszej "Solidarności", ani wcześniejszej Krucjaty Wstrzemięźliwości. Była bowiem z jednej strony spójnym ideowo ruchem, któremu przyświecała wewnętrzna wolność konkretnego człowieka, a z drugiej - jak na owe czasy - ruchem masowym, obejmującym cały kraj, mimo iż świetnie działał system przemilczania, więc rzadko kto o nim słyszał.

Jako datę wspomnienia tego wydarzenia wybraliśmy dzień dzisiejszy, ponieważ rok temu, w niedzielę 29.06.08 r odbyło się pierwsze tarnowskie Diecezjalne Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe. Miejscem spotkania był Szczepanów, rodzinna miejscowość patrona trzeźwości i głównego patrona Polski, Św. ks. bpa Stanisława. Chyba jednym z fundamentalnych osiągnięć KWC było upowszechnienie idei wesel bezalkoholowych - uderzenie w samo centrum tzw. "kultury picia".

30 lat działalności to znak dojrzałości, to znak, że myśl ks. Blachnickiego nie była porywem chwili, ale znakiem Bożym.