Tarnowskie Diecezjalne Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

Z życia i działalności Stowarzyszenia Wesele Wesel

W niedzielę 29.06.08 r odbyło się Diecezjalne Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe. Miejscem spotkania był Szczepanów . Uczestniczyło w nim 16 rodzin z terenu diecezji tarnowskiej.

W wykładzie na temat: "Wesela bezalkoholowe - tak dla trzeźwości" ks. Zbigniew Guzy podkreślił rolę, jaką odgrywa świadectwo złożone przez małżonków organizujących wesele bez alkoholu. Ich odwaga i chęć pokazania innym, że można swoje małżeństwo oprzeć na trzeźwych i zdrowych wartościach czyni ich bohaterami i ściąga na ich rodziny szczególne działanie Łaski Bożej.

Zostało to potwierdzone później w świadectwach ustnych, które składali uczestnicy spotkania.

Punktem kulminacyjnym była Eucharystia, której przewodniczył ks prałat Władysław Zązel i ks Zbigniew Guzy. Uczestnicy i lud zgromadzony na tej Mszy św. modlili się w intencji małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe oraz w intencji XIV Wesela Wesel - Tarnów 2008. O pomoc Bożą w przygotowaniach.

Po Mszy św. wszyscy udali się na plac obok sanktuarium na spotkanie integracyjne przy ognisku. Była smażona kiełbasa, śpiewy a nawet tańce.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania.

Szczególnie dziękujemy ks prałatowi Władyslawowi Pasiutowi - proboszczowi i kustoszowi sanktuarium, ktory bardzo ciepło nas ugościł, uczestnicząc przy tym we wszystkich punktach naszego spotkania.

Dziękujemy ks prałatowi Władysławowi Zązlowi za przybycie do Szczepanowa pomimo wielu obowiązków i spotkań. Wielką niespodziankę sprawili nam Małgosia i Józek Gacek, którzy zrezygnowali z odpustowego obiadu i przyjechali do Szczepanowa, aby nas wspierać swoją modlitwą i cieszyć nasze serca obecnością w naszej wspólnocie.

Ks Pasiut zobowiązał się przygotować złotą księgę, do której będą się wpisywać małżeństwa uczestniczące w diecezjalnych spotkaniach trzeźwościowych. Ufamy, że ta piękna idea spotkań diecezjalnych - na wzór ogólnopolskiego Wesela Wesel żywo przyjmie się i zakorzeni w naszej diecezji i będzie kontynuowana z roku na rok.

Z Panem Bogiem. Zofia i Rafał Bąk

Zobacz więcej zdjęć

ZOBACZ PLAKAT