XIV Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw, Które Miały Wesela Bezalkoholowe

31.7.-3.8.2008 rP, czwartek piątek sobota noc weselna niedziela

"W naszej braterskiej gromadzie * Nic nie stoi na zawadzie. * Na ustach uśmiech, * wszędzie słychać śpiew *
My chcemy życia, bez palenia i bez picia, * Z czystym sumieniem iść przez ten świat, * Choćby iść wciąż pod wiatr * A po wędrówce, nasze młode zwarte hufce, * Staną u niebios bram, gdzie nas czeka Pan. ....
" zobacz całość ( tekst)

Tarnów, Skrzyszów, sobota, 2.8.2008 rP

UWAGA! UWAGA! Nowe zdjęcia z soboty Wesela Wesel 2008

Dziś przypada 110 rocznica urodzin Błogosławionej Karoliny Kózka, dziewicy i męczennicy.

Z miejsc zakwaterowania mamy kilka kroków do bazyliki katedralnej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w której Mszę Świętą odprawi dla nas J.E. ks.bp Wiesław Lechowicz z liczną grupą kapłanów. W kazaniu Ksiądz Biskup wskazywał na analogie między przysięgą małżeńską (miłość, wierność, uczciwość) a słowami Apelu Jasnogórskiego, charakteryzującymi naszą relację do Maryi (jestem, pamiętam, czuwam). Jakże kłania się w tym miejscu abstynencja. Czy człowiek pod wpływem alkoholu nie oddala się od żony, nie zapomina o niej, nie przestaje przy niej trwać? Być, pamiętać, czuwać znaczy nie sięgać po alkohol. Ks. Biskup wskazał na bolesny problem emigracji zarobkowej, łamiącej „jestem” małżonków, którzy muszą się fizycznie rozstawać. W sercu winni rozważyć, czy te długotrwałe rozstania są naprawdę konieczne?

Po kazaniu małżonkowie wyszli na środek kościoła, aby odnowić przyrzeczenia małżeńskie. Organizatorzy zadbali o to, by każdy mąż miał różę czerwoną dla swej żony, którą jej wręczał po złożeniu ponowionych przyrzeczeń.

Po Mszy udaliśmy się do urzędu marszałkowskiego, by wziąć udział w spotkaniu z marszałkiem województwa małopolskiego, panem mgr inż. Romanem Ciepiełą oraz prezydentem miasta Tarnowa, panem drem Ryszardem Ścigałą, oraz towarzyszącymi im przedstawicielami władz miasta i regionu. Dostojni gospodarze przedstawili nam skrótowo uroki miasta i województwa, gdzie warto przyjechać, warto inwestować. Istnieją tu dziesiątki tysięcy firm, powstają nowe. Co roku przybywa absolwentów wyższych uczelni. Napływają turyści z Polski i całego świata. Warte zwiedzenia są liczne restaurowane zabytki, m.in. kościoły, w tym wiele cennych pereł architektury drewnianej. Z regionem związanych jest wiele znanych postaci, np. Tarnów kojarzy się z hetmanem koronnym, sławnym zwycięzcą z pod Obertyna Janem Tarnowskim (XVI w), generałem Bemem (XIX w), a współcześni tarnowiczanie to m.in. znani kierowcy rajdowi.. Małopolska to region miast bogatych w zabytki, jak Kraków czy Wieliczka. Ale tu także jest były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz, kolejne, jeszcze dla wielu starszych Polaków i Polek żywe wspomnienie wojenne. Gospodarze zwrócili też uwagę na problemy gospodarcze, związane z wysokim ryzykiem depopulacji. Wskazywali na konieczność podjęcia radykalnych działań, wzorem np. Francji, która zintensyfikowała wsparcie dla rodzin z trójką lub więcej dziećmi i obecnie po 20 latach wysiłków zbliża się już do poziomu zastępowalności pokoleń.

Na oficjalnym portalu miasta Tarnowa ukazał się fotoreportaż z Urzędu Marszałkowskiego

Po obiedzie w dolnym kościele bł. Karoliny odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wesele Wesel. Po wysłuchaniu sprawozdań – merytorycznego i finansowego Zarządu oraz sprawozdania z działań Komisji Rewizyjnej, która wskazała na pewne drobne niedociągnięcia w prowadzeniu dokumentacji (brak krzyżowej referencji między dokumentami merytorycznymi a finansowymi), Walne Zgromadzenie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium. Przedyskutowano apel do mediów, list do Ojca Świętego oraz zaproponowano przygotowanie informacji dla Episkopatu Polski. W tajnym głosowaniu wyłoniono nowy Zarząd i nową Komisję Rewizyjną. Dyskutowano także kwestie Wesela Wesel 2009. Odczytano list ks. dra Piotra Kulbackiego, Krajowego Moderatora KWC do uczestników Wesela Wesel 2008, zapewniający o stałej modlitwie i zapraszający do Krościenka w diecezji tarnowskiej, miejsca spoczynku Sł.B. ks. Franciszka Blachnickiego. Organizatorzy dorocznych bezalkoholowych festynów rodzinnych w Niegowici dzielili się swymi doświadczeniami. Festyn ten gromadzi około 3000 osób, przybywają wielopokoleniowe rodziny. Jest on ewidentnym dowodem na to, że ani festyny parafialne, ani dni dziecka nie muszą być „zakrapiane”, bo bez tego ludziom jest znacznie weselej. Państwo Chęsy podzielili się swymi doświadczeniami ze spotkań z bezdomnymi i więźniami, organizowanymi przez Bractwo Więzienne, podczas których mówili o weselach bezalkoholowych i życiu w abstynencji. Według ich szacunków, 99% bezdomności to bezpośredni skutek picia. Podziękowano państwu Bąk za ich wysiłek w przygotowaniu tegorocznego Wesela Wesel. Ustępujący wiceprezes Bogdan Chęsy obdarował uczestników Spotkania ciekawymi lekturami.

O godz. 16.30 wyruszył V Marsz Trzeźwości z kościoła bł. Karoliny w Tarnowie do kościoła św. Stanisława w Skrzyszowie z udziałem uczestników Wesela Wesel. Dwa policyjne motocykle oraz wóz bojowy straży pożarnej eskortował uczestników Marszu na sześciokilometrowej trasie. Odmówiono różaniec oraz drogę krzyżową w intencji trzeźwości. Gdy weszliśmy do miejscowości Skrzyszów, powitała nas kapela, która towarzyszyła nam aż do kościoła. Za nami ciągnęły burzowe chmury, które wylały się, gdy tylko weszliśmy do drewnianego kościółka pw. Św. Stanisława. Jeden z organizatorów odczytał wyznanie alkoholika Jacka, już nieżyjącego, który pod koniec życia wyrwał się z nałogu. Słowa nadziei dla tych, którzy próbują się wyrwać, jak i ostrzeżenia, że życie, które się zmarnowało, już nie wróci. A dla dzieci uświadomienie, że codziennie winny Bogu dziękować, że ich rodzice mieli bezalkoholowe wesele i są abstynentami. Następnie odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i odprawiano modły dziękczynno-błagalne o trzeźwość, przy wtórze organu rokokowego.

Zainteresowani mogą otrzymać zapis wyznania Jacka od administratora

Słowa modlitwy dotykały drewnianych ścian szesnastowiecznej świątyni, i płynęły ku Chrystusowi spoglądającemu z XV wiecznego późnogotyckiego krucyfiksu, otoczonego przez posągi Matki Boskiej Bolesnej i św. Jana Ewangelisty, umieszczone na profilowanej belce pod półkolistym łukiem tęczy oddzielającym prezbiterium od nawy. A z barokowego ołtarza głównego z XVIII wieku wsłuchiwał się Św. Stanisław, Biskup Męczennik, patron trzeźwości w otoczeniu śś. Wacława i Michała Archanioła.

Uczestnicy Wesela Wesel udali się do szkoły, aby przebrać się na bal , podczas gdy ks. Władysław wygłosił naukę dla pozostałych uczestników Marszu.