Toruń - Bydgoszcz, 7-8.12.2007 r

Z życia i działalności Stowarzyszenia Wesele Wesel

16 rocznica powstania Radia Maryja to kolejna okazja do rekolekcji dla licznej rzeszy jego słuchaczy, a także do radości z dobra, jakie wypłynęło dla wielu z jego działalności - ewangelizacji, działalności kulturotwórczej zarówno w wymiarze humanistycznym jak i technicznym, ale także zwykłej prostej codziennej prawdy o zdarzeniach w otaczającym nas świecie.

Do wielu dzieł powstałych z inicjatywy tego Radia i jego Założyciela, obok Naszego Dziennika, TV TRWAM, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Centrum “Polonia in Tertio Millenium”, cetrum badań rozwojowych energetyki geotermalnej należy także inicjatywa ruchu Wesele Wesel.

Wszystko to składano u stóp Niepokalanie Poczętej, której święto przypada właśnie 8 grudnia.

W obchodach brał udział m.in. wiceprezes Stowarzyszenia Wesele Wesel pan inż. Bogdan Chęsy z Rodziną. (zdjęcia z Bazyliki pw. Św. Wincentego a Paolo).

Jakże ważna jest misja zabiegania o prawę w mediach, każdy z nas przekonuje się kazdego dnia. Choćby wtedy, gdy na bazie rozkładu jazdy w Internecie ustali sobie trasę przejazdu, a na stacji okaże się, że rokład internetowy był nieprawdziwy. Gorsze konsekwencje, choć trudniej zrazu zauważalne, mają fałszywe informacje nt. działania alkoholu, skutków takiego czy innego modelu wychowania ... . Przytłaczająca większość naszej wiedzy o otaczającej rzeczywistości opieramy o wiarę - w prawdomówność rodziców, nauczycieli, podręczników, encyklopedii, książek naukowych, i innych mediów. Co będzie, jeśli ludzkość straci do nich zaufanie, jeśli na utratę zaufania zapracują? A co będzie, jeśli popełni poważny błąd, nim zauważy nieprawdę, nieścisłość czy kłamstwo?

Prawda was wyzwoli, mówił Chrystus. I chyba te słowa przyświecają obu stronom walki na froncie o prawdę w mediach.