24.12, Wigilia Bożego Narodzenia Roku Pańskiego 2007

Z życia i działalności Stowarzyszenia Wesele Wesel

«Nie bój się Zachariaszu! żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. ; wina i sycery pić nie będzie* i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. ( Łk 1, 13 – 14 )

Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki!* ( Mt 3, 3 )

1 1 a Słowo było u Boga*, i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało*. 4 W Nim było życie*, a życie było światłością* ludzi, 5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. (J.1.1.-5)

"8 przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. 9 Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. 10 Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: 11 dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. 12 A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». ( Łk 2, 8 – 12 )

Uczestnikom poprzednich spotkań Wesela Wesel oraz wybierającym się w przyszłym roku, a także wszystkim ludziom dobrej woli, którzy angażowali się i angażują w organizację tych spotkań, oraz wszystkim odwiedzającym niniejszą witrynę

radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Błogoslawieństwa od Bożej Dzieciny i wstawiennictwa Jego Matuchny, Najświętszej Maryi Panny i opieki Świętego Józefa na rok Pański 2008,

życzą

Organizator Wesela Wesel 2008: ks. Zbigniew Guzy
Inicjator i Duszpasterz spotkań Wesele Wesel: ks. Władysław Zązel
Prezes Józef Gacek
Zarząd i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Wesele Wesel