Jasna Góra, 16-17.6.2007 r

Aktualności Stowarzyszenia Wesele Wesel

Na Jasną Górę przybyła pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości. Stowarzyszenie Wesele Wesel reprezentowali m.in. członkowie Zarządu: ks. Władysław Zązel, pp. Maria i Józef Gacek oraz p. Bogdan Chęsy z małżonką Grażyną (i wnuczką), a także pp.Lucyna i Jarosław Kłękowie (z dziećmi).